خادم حسین ع

موکب مسجد جمکران در قم

اسکان

نمایش روی نقشه

  • آدرس: مسجد مقدس جمکران
  • ظرفیت: 50000نفر
  • قیمت: 0

اسکان صلواتی

اسکان

نمایش روی نقشه

  • آدرس: داذذ
  • ظرفیت: 12نفر
  • قیمت: 100

اطعام

اطعام

نمایش روی نقشه

  • آدرس: قم
  • ظرفیت: 23نفر
  • قیمت: 100