موکب خیمه الزهرا س

اطعام موکب خیمه الزهرا س

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 5000نفر
 • قیمت: 100

موکب خیمه الزهرا س

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 5000نفر
 • قیمت: 100

اسکان موکب خیمه الزهرا س

اسکان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 1000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب خیمه الزهرا س

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 4000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب خیمه الزهرا س

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 40000نفر
 • قیمت: 100

هلال احمر خیمه الزهرا س

بهداشت و درمان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

مراسم مذهبی خیمه الزهرا س

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نمازخانه خیمه الزهرا س

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

پاسخگوی سوالات شرعی خیمه الزهرا س

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام خیمه الزهرا س

اطعام

نمایش روی نقشه

میوه کدو و شلغم و لبو و خوراک

 • آدرس: اسد آباد. بلوار 22 بهمن.جنب مسجد پارک ملت
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100