سازمان اوقاف و امور خیریه

امامزاده سید اسماعیل

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: میانه خیابان امام خمینی بارگاه مبارک حضرت امامزاده سید اسماعیل (ع) در ضلع جنوبی مسجد جامع شهر میانه
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده حسن

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: امین الملک-خیابان محمد رضا رسولی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده علي بن محمد باقر

امامزادگان

 • آدرس: شهرستان کاشان ـ دهستان نیاسر ـ روستای مشهد اردهال
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده صالح (ع)

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: تجریش
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده عبدالله

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: گرگان-میدان شهدا
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده عینعلی و زینعلی

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار ‍‍‍پونک -انتهای خیابان پونه
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده عبدالله

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: یاسوج -جاده آبشار-امامزاده عبدالله
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

مزار شهداي دره شيخان

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بیرجند-بلوار شهید رجایی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده سيد ابراهيم خليل جوشين

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: ۳۰ کیلومتری شهر خاروانا (در کنار جاده خاروانا- ورزقان)
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده سيد جعفر کوشکي

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اسفراین- روستای کوشکی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده محمد هلا ل ابن علي (ع)

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهرستان آران و بیدگل ـ بخش مرکزی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده محمدعابد

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اراک-مشهدمیقان-بلوار امام رضا
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده یحیی

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: بلوار مصطفی خمینی -خیایبان شهید مرادی -خیابان امامزاده یحیی
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده محمد

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کرج-بلوار هوشیار
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده هفتاد و دو تن

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: اراک -بخش ساروق-امامزاده هفتادو دوتن(امامزاده ساروق)
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده قیدار نبی

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: قیدار -خیابان حسینه اعظم
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده شهید فراشبند

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: فارس فراشبند
 • ظرفیت: 10000نفر
 • قیمت: 0

امامزاده بي بي حمیده

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: گچساران-روستای مارین
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده آقا امام

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: آزاد شهر -اتوبان آزاد شهر مینو دشت-جاده آق امام
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0

امامزاده سيد هادي

امامزادگان

نمایش روی نقشه

 • آدرس: شهر خوی بخش مرکزی، محله امامزاده فلکه امامزاده.
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 0