موکب حضرت علی اصغر(ع)

اطعام موکب حضرت علی اصغر

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 2000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب حضرت علی اصغر ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 2000نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب حضرت علی اصغر ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

خدمات توانبخشی موکب حضرت علی اصغر ع

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

تعمیر ویلچرو سمک موکب حضرت علی اصغر ع

خدمات و تجهیزات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

پرسش و پاسخ دینی موکب حضرت علی اصغر ع

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نمایشگاه عکس شهدا موکب حضرت علی اصغر ع

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

نماز جماعتموکب حضرت علی اصغرع

مراسمات و هیئات

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 0نفر
 • قیمت: 100

اطعام موکب حضرت علی اصغر ع

اطعام

نمایش روی نقشه

 • آدرس: کیلومتر 15 جاده ماهیدشت.مقابل سیمان سامان
 • ظرفیت: 2000نفر
 • قیمت: 100